Najczęściej zadawane pytania: Czy cena ulega zmianie jeśli jest mniej pasażerów?

Nie. Cena jest stała i nie zmienia się w zależności od ilości pasażerów.