Najczęściej zadawane pytania: Czy istnieją ograniczenia wiekowe?

Tak,  w locie mogą uczestniczyć dzieci powyżej drugiego roku życia pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.